Upravit stránku

Jak probíhá ortodontická léčba fixními rovnátky?

Průběh, délka i samotný způsob ortodontické léčby je vždy závislý na individuální vadě skusu či věku pacienta. Obvykle trvá 1-2 roky. Nejčastější formu, tedy léčbu fixními rovnátky, standardně rozdělujeme do dvou fází – aktivní (rovnání zubů fixními rovnátky) a retenční (stabilizace výsledku).

Aktivní fáze - rovnání zubů fixními rovnátky

Zubní oblouk se v průběhu léčby mění přibližně 5x a každá změna má svou specifickou funkci pro dané období aktivní fáze ortodontické léčby. U méně závažných případů může být aktivní fáze léčby i kratší, o jejím ukončení vždy rozhoduje lékař na základě toho, zda je již dosaženo ideálního a stabilního postavení zubů.Při aktivní fázi, která ve většině případů trvá 1,5 - 2 roky, je pomocí ortodontického aparátu (některého z vámi vybraného typu fixních rovnátek) postupně dosaženo optimální polohy zubů, k jejímuž dosažení je zapotřebí nepřetržité a přesně lokalizované působení sil, které na jednotlivé zámky nalepené na zubech přenáší ortodontický oblouk (drátek).

  • 3M IncognitoTM
  • ORMCO Inspire ICE
  • Dentaurum Discovery Pearl
  • Dentaurum Discovery Smart

Reteneční fáze - stabilizace dosaženého výsledku

Aby byl efekt aktivní fáze trvalý, je nutné ještě po určitou dobu vytrvat. V aktivní fázi ortodontické léčby dosáhneme nové pozice zubů a jejich kořenů v čelistech. Protože však došlo ke změně jejich pozice a také narušení kostní tkáně, která kořeny zubů obepínala a stabilizovala v nežádoucí pozici, je nezbytně nutné je v nové žádoucí pozici zafixovat, aby se tato kostní tkáň mohla na novou polohu zubů přetransformovat a výsledky ortodontické léčby taky byly opravdu trvalé.

Retenční fáze obvykle trvá minimálně stejně tak dlouho, jako fáze aktivní. Kostní tkáň se za dobu trvání retenční fáze léčby přetransformuje vůči nové pozici zubních kořenů a výsledné postavení zubů je tedy naprosto stabilní i po jejím ukončení.

Ke stabilizaci výsledku v retenční fázi využíváme:
 

  • Retainery – ploché drátky připevněné speciálním lepidlem na zadní straně zubů. Po krátkém čase zapomenete, že je vůbec máte
  • Snímatelná rovnátka – ortodontický aparát, který je možné volně vyjmout z úst, umožňuje bezproblémovou péči o chrup, je však nutné myslet na jeho pravidelné užívání – první týden nepřetržitě a v dalších měsících pouze přes noc
  • Snímatelná rovnátka
  • Snímatelná rovnátka
  • Retainer

Pravidelné kontroly

K dosažení co nejefektivnější léčby je nezbytná pravidelná kontrola ortodontického aparátu i stavu chrupu specialistou na klinice Perfect Smile®. Kontroly probíhají nejčastěji v rozmezí 6-8 týdnů, paní doktorka vždy zkontroluje pevnost a správnou funkci rovnátek. Při nedodržování pravidelných návštěv hrozí zbytečné prodloužení léčby či navrácení zubů zpět do původního stavu, z čehož plynou další nepříjemné výdaje.